Devlet Destekleri


Halihazırda Şirketler, Girişimciler, STK ve Kamu Kurumlarına Avrupa Birliği Projeleri hazırlamada danışmanlık yapan firmamızın bu kurum ve kuruluşları faydalandırdığı fonlar;

AB Gençlik Programları, AB Hayat Boyu Öğrenme Programı, Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ve spesifik olarak belli dönemlerde sadece belli konularla ilgili açılan AB hibe çağrılarıdır.

Devamını Oku

Neden AB PROTİME


Özel sektördeki yerli ve yabancı firmalarımızın, kamu tarafından sağlanan teşvikler, hibeler, muafiyetler, destekler,

izinler vb. konularda yeterli, sağlıklı ve sürekli bir bilgi birikimine sahip olmadığından çeşitli kayıplar ve sorunlarla karşılaştıkları gözlemlenmiştir.

Hizmetlerimiz


Kvkk Danışmanlığı

Hibe Destekleri

Patent Danışmanlığı

Protime A.Ş.


Misyonumuz