Şirketlerimizi küresel tedarik zinciri mekanizmasına dâhil ederek yeni yatı- rımlar çekmek, ihracatı artırmak, yeni istihdam imkânları yaratmak, verimliliği yük- seltmek, bilgi ve teknoloji aktarımı sağlamak.