Firmaların yurt dışında kendi dağıtım kanallarını kurmaları ve tanıtım faali- yeti gerçekleştirmelerine olanak sağlamaktır.