Türkiye’de tasarım ve inovasyon kültürünün oluşturulması ve yaygınlaştırıl- ması ile tasarımcılarının ve Türk tasarımının yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda tanıtılma- sına, pazarlanmasına ve markalaşmasına katkıda bulunmaktır