Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1003-Öncelikli Alanlar AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Doktora/sanatta yeterlik/tıpta uzmanlık derecesine sahip Üniversite personeli
• En az lisans mezunu Kamu ya da Özel Sektör çalışanları
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Ulusal Bilim Teknoloji ve Yenilik Stratejisi çerçevesinde belirlenecek öncelikli alanlarda sonuç odaklı,
izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve yurt içinde yapılan
Ar-Ge projeleri desteklenmektedir.
• Küçük ölçekli projelerin süresi en fazla 24 ay, orta ve büyük ölçekli projelerin süresi en fazla 36 ay;
destek üst limiti, küçük ölçekli projeler için yıllık 500.000 TL, orta ölçekli projeler için yıllık 501.000 TL-
1.000.000 TL, büyük ölçekli projeler için yıllık 1000.001-2.500.000 TL’dir.
• Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez.
• Özel sektörün yer aldığı projelerde ilgili özel kuruluşa verilecek makine-teçhizat bedelinin % 50’si
TÜBİTAK tarafından karşılanır.
• Yurt dışı araştırmacılar projede yer alabilmektedir

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|