Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

101-2 Kırmızı Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

1) Kimler Yararlanabilir?
• Gerçek ve Tüzel Kişiler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Tarım işletmelerinin genel performansının iyileştirmesi ve rekabet güçlerinin artırılması, çevrenin
korunması ve hayvan refahı ile ilgili AB standartlarına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.
• Yatırım sonunda; kırmızı et üreten tarımsal işletmeler, 30-250 baş arası sığır veya 10-50 baş arası
manda veya 100-500 baş arası koyun/keçi kapasitesine sahip olmalıdır.
• Proje tutarı 20.000- 1.000.000 euro arasında olmalıdır. Destekler %60 oranında hibe niteliğindedir,
başvuru sahibi 40 yaşın altında ise bu oran %65, yatırımın dağlık alanda olması halinde %65, hem
dağlık alan hem de 40 yaş altı başvuru sahibinde %70’dir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde olmamalı;
başvuru sahibi veya çalışanı proje konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya projeyle ilgili
iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmelidir.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler, yeni kapalı ahırların/ağılların inşası ve genişletilmesi
uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, her türlü kira gideri, canlı
hayvan satın alınması, zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri, traktör alımları
uygun olmayan harcamalardır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Atık madde depolama ve atık yönetimi ile ilgili yapılan harcamaların destek oranına %10 ilave edilir.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır