Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

101-3 Kanatlı Eti Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

1) Kimler Yararlanabilir?
• Gerçek ve Tüzel Kişiler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Tarım işletmelerinin genel performansının iyileştirmesi ve rekabet güçlerinin artırılması, çevrenin
korunması ve hayvan refahı ile ilgili AB standartlarına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.
• Yatırım sonunda; kanatlı eti üreten tarımsal işletmeler, 5.000-50.000 arası broyler veya 1.000-.8000
arası hindi veya 350-3.000 arası kaz kapasitesine sahip olmalıdır.
• Proje tutarı broyler ve hindi sektörü projelerinde 20.000- 500.000 euro arası, kaz sektörü
projelerinde 20.000-250.000 euro arası olmalıdır. Destekler %60 oranında hibe niteliğindedir, başvuru
sahibi 40 yaşın altında ise bu oran %65, yatırımın dağlık alanda olması halinde %65, hem dağlık alan
hem de 40 yaş altı başvuru sahibinde %70’dir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde olmamalı;
başvuru sahibi veya çalışanı proje konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya projeyle ilgili
iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmelidir.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler, yeni kapalı ahırların/ağılların inşası ve genişletilmesi
uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, her türlü kira gideri, canlı
hayvan satın alınması, zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri, traktör alımları
uygun olmayan harcamalardır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Atık madde depolama ve atık yönetimi ile ilgili yapılan harcamaların destek oranına %10 ilave edilir.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır