Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

101-4 Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

1) Kimler Yararlanabilir?
• Gerçek ve Tüzel Kişiler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Tarım işletmelerinin genel performansının iyileştirmesi ve rekabet güçlerinin artırılması, çevrenin
korunması ve hayvan refahı ile ilgili AB standartlarına uyum sağlanması amaçlanmaktadır.
• Sadece mevcut yumurta üreten işletmeler desteklenecek olup, yeni işletmelerin kurulması
desteklenmemektedir.
• Yatırım sonunda; yumurta üreten tarımsal işletmeler, 20.000-100.000 arası yumurta tavuğu
kapasitesine sahip olmalıdır.
• Tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya tesislerini, yerleşim bölgelerinden
uzak bir alana taşıyan mevcut işletmeler, kapasitelerini artırmadan binalarını genişletebilirler.
• Proje tutarı 20.000- 1.000.000 euro arası, destekler %60 oranında hibe niteliğindedir, başvuru
sahibi 40 yaşın altında ise bu oran %65, yatırımın dağlık alanda olması halinde %65, hem dağlık alan
hem de 40 yaş altı başvuru sahibinde %70’dir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde olmamalı;
başvuru sahibi veya çalışanı proje konusunda lise ve ya üstü diplomaya sahip olmalı veya projeyle ilgili
iş kolunda en az 3 yıl çalıştığına dair hizmet dökümü ibraz edebilmelidir.
• Mevcut işletmelere olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş planı hazırlığı,
mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınmasına
yönelik maliyetler, yeni kapalı ahırların/ağılların inşası ve genişletilmesi uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, her türlü kira gideri, canlı
hayvan satın alınması, zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması,
tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri, traktör alımları
uygun olmayan harcamalardır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Atık madde depolama ve atık yönetimi ile ilgili yapılan harcamaların destek oranına %10 ilave edilir.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.