Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

103-1 Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

1) Kimler Yararlanabilir?
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler(mikro işletmeler uygun değildir.)
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Süt toplama ve işleme soğuk zincirinin geliştirilmesi, küçük ve orta ölçekli süt toplama merkezleri ve
süt işleyen işletmelerin üretim kapasitelerinin artırılması ve süt ürünlerinin kalitesinin geliştirilmesi ve
orta ölçekli süt işleyen işletmelerin rekabet gücünün artırılması ve bu tesislerin çevresel standartlar
ile uyumlarının sağlanması amaçlanmaktadır.
• Yatırım sonunda; süt işleyen işletmeler, günlük 10-70 ton arası kapasitede, süt toplama merkezleri
en fazla günlük 70 ton süt toplama kapasitesinde olmalıdır.
• Proje tutarı süt işleyen işletmeler için 30.000- 3.000.000 euro arasında, süt toplama merkezleri için
30.000-1.000.000 euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Tek bir başvuru sahibi toplam kapasite ve destek limitlerini aşmamak kaydıyla 5 adete kadar süt
toplama merkezi kurabilir.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere; yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, tüm vergiler, işletme giderleri,
bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Atık madde depolama ve atık yönetimi ile ilgili yapılan harcamaların destek oranına %10 ilave edilir.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.
• Yeni bir işletme kurulması başvuru yapılan ilde ilgili sektörde kapasite fazlası olmaması
gerekmektedir.