Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

103-2 Kırmızı Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

1) Kimler Yararlanabilir?
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler(mikro işletmeler uygun değildir.)
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Sığır, manda, koyun ve keçiler için kesimhaneler kurulması; mevcut kesimhanelerin ve et işleme
tesislerinin yenilenmesi amaçlanmaktadır.
• Kırmızı et kesimhaneleri yatırım sonunda, günlük 30-500 sığır/manda ve/veya 50-4.000 koyun/keçi
kesim kapasitesinde olmalıdır. Et işleme tesisleri ve parçalama tesisleri için kapasite 0,5-5 ton
aralığında olmalıdır.
• Et işleme tesislerinin kapasite artırımları ve yeni işletmelerin kurulması desteklenmemektedir.
• Kesimhane ve et işleme ve parçalama tesisleri için kombina tesis başvurusu yatırım sonunda
yukarıdaki şartları ayrı ayrı sağlamalıdır.
• Proje tutarı 30.000- 3.000.000 euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Proje kapsamında harcamalar KDV’den muaftır.
•Yeni işletme ya da mevcut bir işletme içinde yeni tesis kurulumu başvuru aşamasında ilde et ürünleri
sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere; yapım işeri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, tüm vergiler, işletme giderleri,
bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.
• Yeni bir işletme kurulması başvuru yapılan ilde ilgili sektörde kapasite fazlası olmaması
gerekmektedir.