Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

103-3 Kanatlı Eti ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

1) Kimler Yararlanabilir?
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler(mikro işletmeler uygun değildir.)
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Mevcut kesimhanelerin ve et işleme tesislerinin yenilenmesi amaçlanmaktadır.
• Kanatlı eti kesimhaneleri yatırım sonunda, saatte 1.000-5.000 tavuk veya 100-1.000 hindi/kaz kesim
kapasitesine sahip olmalıdır. Et işleme tesisleri ve parçalama tesisleri için kapasite 0,5-5 ton aralığında
olmalıdır.
• Yenileme amaçlı yatırımlar desteklenecek olup, kapasite artırımı ve yeni tesis yatırımları
desteklenmeyecektir.
• Kesimhane ve et işleme ve parçalama tesisleri için kombina tesis başvurusu yatırım sonunda
yukarıdaki şartları ayrı ayrı sağlamalıdır.
• Proje tutarı 30.000- 3.000.000 euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Proje kapsamında harcamalar KDV’den muaftır.
•Yeni işletme ya da mevcut bir işletme içinde yeni tesis kurulumu başvuru aşamasında ilde et ürünleri
sektörüyle ilgili kapasite fazlası olmaması durumunda destek için uygundur.
• Mevcut işletmelere olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş planı hazırlığı,
mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınmasına
yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, tüm vergiler, işletme giderleri,
bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin başvurularına öncelik verilecektir.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.