Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

103-4 Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

1) Kimler Yararlanabilir? • Küçük ve orta ölçekli işletmeler(mikro işletmeler uygun değildir.) 2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları • AB standartlarına ulaşmak ve hasat sonrası kayıpları asgari düzeye indirmek için soğuk zincirin kurulması ve küçük ve orta ölçekli işleme kuruluşları, kapasitelerinin artırılması ve süreçlerinin modernizasyonunun sağlanması konusunda desteklenecektir. Ayrıca, su ürünleri işleme kuruluşlarının işletme maliyetlerinin azaltılması için ürün yelpazelerinin genişletilmesi ve işleme teknolojilerinin iyileştirilmesi amaçlanmaktadır. • Yatırım sonunda; işleme tesisi yıllık 100-2.000 ton arası su ürünleri, balık yağı veya yumuşakça, çift kabuklu yumuşakça ve kabuklu deniz canlıları işleme üretim kapasitesine sahip olmalıdır. • Bu sektördeki yatırımlar karada gerçekleştirilen yatırımlar olmalıdır. • İnsan tüketimine yönelik olmayan su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünler ile ilgili yatırımlar uygun değildir. Fakat su ürünleri ve kültür balıkçılığı ürünlerinin (insan tüketimine yönelik olanlar) atıklarının işleme ve pazarlamaları ile ilgili yatırımlar uygundur. • Proje tutarı 30.000- 1.500.000 euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir. • Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde olmamalıdır. • Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere; yapım işleri, makine-ekipman alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır. • Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır. • AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir. • Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl kiralama süresi şartı aranmaktadır. • Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır. • Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır. • Yeni bir işletme kurulması başvuru yapılan ilde ilgili sektörde kapasite fazlası olmaması gerekmektedir