Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

103-5 Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

1) Kimler Yararlanabilir?
• Küçük ve orta ölçekli işletmeler(mikro işletmeler uygun değildir.)
• Üretici örgütleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Hasat sonrası kayıpların azaltılması, soğuk hava depolama ve kurutma tesisleri kapasitelerinin
geliştirilmesi ve işletmelerin AB standartlarına uyumunun sağlanması; çevreyi kirleten üretim
süreçlerinin ortadan kaldırılması amaçlanmaktadır.
• Meyve ve sebzelerin depolanması, tasnif edilmesi, işlenmesi ve paketlenmesi konularına destek
verilecektir.
• Yatırım sonunda; soğuk hava deposu kapasitesi en fazla 10.000 m3 olmalıdır.
• Proje tutarı 30.000- 1.250.000 euro arasında olmalıdır. Destekler %50 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere; yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, zirai ürün haklarının, yıllık
bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman
gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• AB’ye ihracat yapan işletmeler destek için uygun değildir.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.
• Yeni bir işletme kurulması başvuru yapılan ilde ilgili sektörde kapasite fazlası olmaması
gerekmektedir.