Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1501-Sanayi AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Tüm sermaye şirketleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularında yürütülen Ar-Ge nitelikli projeleri desteklenmektedir.
• Proje süresi en fazla 36 ay, destek oranı %40-60 arasındadır.
• Bir kuruluşa ve/veya bir projeye bir takvim yılı içinde sağlanacak maksimum destek miktarı
sınırlandırılabilir. Getirilen maksimum destek sınırları TÜBİTAK tarafından TEYDEB internet adresinde
yayımlanır.
• Bu programa başvuruda bulunulacak projenin bütçesinin 18.750.000.- TL’yi geçmesi halinde, proje
başvurusuna ilişkin değerlendirme süreçleri Bilim Kurulu’nun onay vermesi koşuluyla başlatılır. Bilim
Kurulu gerek duyduğu durumlarda, başvuru yapan firmayı sunuma davet ederek, kuruluş yetkilisinin
ve proje yürütücüsünün sunuş yapmasını isteyebilir.
• Öncelikli alanlardaki projeler için sağlanan temel destek oranı %25 oranında artırılır.
• Personel harcamaları, büyük işletmelerin projelerinde %60, orta ölçekli KOBİ niteliğindeki
işletmelerin projelerinde %75, mikro ve küçük ölçekli KOBİ niteliğindeki işletmelerin projelerinde ise
%90 oranında destek kapsamına alınır. Projenin Ar-Ge faaliyetinde doktoralı araştırmacı istihdam
edilmesi durumunda ise bu personele ilişkin harcamanın %100’ü destek kapsamına alınır.
• Üretim veya üretim altyapısına yönelik yatırım ağırlıklı projeler (tesis ve tezgâh alımı) desteklenmez.
• Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer
hizmet alımı, arge hizmet giderleri desteklenmektedir.

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|