Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1505-Üniversite Sanayi İşbirliği Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Sermaye şirketleri
• En az bir üniversite ile; sanayi odası, ticaret odası, sanayi ve ticaret odası veya ihracatçı birliğinden
en az birinin katılımcı olması zorunludur.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Destek süresi en fazla 24 ay, destek oranı KOBİ’lere %75, büyük ölçekli kuruluşlara %60 oranındadır.
Destek tutarı 1.000.000 TL’dir.
• Fizibilite çalışmaları için ilave olarak 10.000 TL tutarında destek verilir.
• Yeni bir ürün üretilmesi, mevcut bir ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya
standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni üretim
teknolojilerinin geliştirilmesi konularındaki projeleri desteklemektedir.
• Personel, bursiyer, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve
diğer hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|