Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1512-Bireysel Genç Girişimci Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• 45 yaşından gün almamış lisans/yüksek lisans mezunları
• Yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenciler
• Mezuniyet tarihi üzerinden 5 sene geçmemiş doktora mezunları
• Başvuru sahiplerinin herhangi bir şirkete ortak olmamaları gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Aşama 1’de uygun bulunan iş fikirleri için girişimcilik eğitimi ve iş planı hazırlama süresi TÜBİTAK
internet adresinde duyurulur.
• Aşama 2’nin süresi ek süreler de dahil olmak üzere en fazla onsekiz (18) aydır.
• Aşama 3 için TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı’na ilişkin Uygulama Esaslarında
belirtilen destek süreleri geçerlidir.
• Aşama 4 desteğine uygun bulunan kuruluşlar için destek süresi TÜBİTAK internet adresinden
duyurulur.
• Aşama 2’de verilecek destek tutarı en fazla teminat alınmaksızın 150.000 TL hibe şeklindedir.
• Personel, seyahat, alet, teçhizat, yazılım ve yayın alım, malzeme ve sarf, danışmanlık ve diğer
hizmet alımı giderleri desteklenmektedir.

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|