Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1513-Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Teknoloji transfer bölgesinde kurulan/kurulacak yönetici şirket bünyesindeki ofisler veya yönetici
şirket tarafından kurulan/kurulacak şirketler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yükseköğretim kurumlarında üretilen bilginin uygulamaya dönüşmesi ve ticarileşmesi süreçlerine
katkı sağlamak olan faaliyetler ve ilgili harcamaları desteklenebilmektedir.
• Destek süresi 5 yıldır, bakanlık onayı ile 5 yıl daha uzatılabilir. Destek limiti 1.000.000 TL/yıl hibe
şeklindedir.
• Başvuru sahibi desteklenme süresi en fazla 10 yıl olabilir.
• Personel, ulaşım, harcırah, konaklama giderleri; alet, teçhizat, yazılım, yayın alımları; danışmanlık ve
eğitim hizmet alımları; toplantı, tanıtım ve organizasyon giderleri; yeminli mali müşavirlik ücretleri;
genel giderler desteklenmektedir.
Desteklenen Alanlar:
• Farkındalık, tanıtım, bilgilendirme ve eğitim hizmetleri
• Destek programlarından yararlanmaya yönelik hizmetler
• Proje geliştirme/yönetim hizmetleri(üniversite sanayi işbirliği faaliyetleri)
• Fikri Sınai Hakların yönetimi ve lisanslama hizmetleri
• Şirketleşme ve girişimcilik hizmetleri

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|