Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1514-Girişim Sermayesi Destekleme Programı (GİSDEP)

 

TÜBİTAK 1514 Girişim Sermayesi Destekleme Programı, ülkemiz ekonomisine katma değer sağlayabilecek nitelikte KOBİ ölçeğindeki erken aşama teknoloji tabanlı şirketlerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürün ve teknolojilerini ticarileştirme süreçlerinde ihtiyaç duyacakları sermayenin girişim sermayesi fonları aracılığıyla karşılanması amacıyla hazırlanmıştır.

TÜBİTAK

Programının Uygulama Esasları 07 Nisan 2018 tarihinde Bilim Kurulu kararıyla kabul edilmiş olmakla birlikte, söz konusu Uygulama Esasları 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında çıkarılacak Bakanlar Kurulu Kararı’ndan sonra TÜBİTAK ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı arasında işbirliği anlaşmasının imzalanması ile yürürlüğe girecektir.

Program ile ülkemizde teknoloji ve yenilik odaklı KOBİ’lere sermaye sağlayacak girişim sermayesi fonlarına Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO), Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin (TGB) ve yeterlik kararı verilmiş Araştırma Altyapılarının (AA) katılmaları teşvik edilecektir.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ortak işbirliği şeklinde yürütülecek yeni 1514 Programı ile esas olarak;

· Erken aşama teknoloji tabanlı girişim şirketlerinin desteklenerek, bu şirketlerin sermaye ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlanması,

· Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerde Ar-Ge ve yenilik sonuçlarının ticarileştirilmesi,

· Erken aşama teknoloji tabanlı girişimlerin desteklenmesine yönelik sürdürülebilir bir girişim sermayesi ekosisteminin oluşturulması,

· Girişim Sermayesi Fonlarının kamunun da katkılarıyla etkinleştirilmesi,

· TTO, TGB ve AA’larda girişim sermayesi konusunda tecrübe ve kaynak birikiminin sağlanması,

amaçlanmaktadır.

Kaynak:Tübitak

Destek:abprotime

By |Haziran 4th, 2018|YENİ PROJELER|