Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1515-Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Alanında önde gelen teknolojiler oluşturan ulusal/uluslararası firmalar
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Alanında öncül bilimsel ve teknolojik bilgi üreten ulusal/uluslararası kuruluşların Türkiye’de kuracağı
Ar-Ge Laboratuvarlarının belirli giderleri geri ödemesiz(hibe) olarak desteklenecektir.
• Program kapsamında; yeni bilgiler üretilmesi ve uygulanması, Bilimsel yorumların yapılması, Güncel
ve gelecekte karşılaşılması muhtemel teknolojik ve bilimsel problemlerin çözümüne yönelik
çalışmalar yapılması, Kavramsal doğrulama, yeni kuramsal çerçeveler oluşturulması amaçlı temel
ve/veya uygulamalı araştırmaya dayanan faaliyetlerinin desteklenmesi esastır.
• Makine-İmalat, Otomotiv, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Savunma, Uzay, Enerji, Su, Gıda ve Sağlık
alanlarındaki başvurular desteklenecektir.
• Başvuran kuruluşun son 3 yıldaki ortalama Ar-Ge harcamasının net satışına oranı en az %1 olması ve
son 3 yıldaki net satış ortalamasının en az (2) milyar TL olması gerekmektedir.
• Destek süresi 5 yıldır, bakanlık onayı ile 5 yıl daha uzatılabilir. Destek oranı %75, destek tutarı en
fazla 10.000.000 TL/yıl hibe şeklindedir.
• Personel, danışmanlık, genel giderler desteklenen kalemlerdir. TÜBİTAK tarafından laboratuvar
bütçesi haricinde danışmanlık verilebilmektedir

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|