Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1601-Yenilik Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destekleme Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Sermaye şirketleri
• Üniversiteler
• Kamu Araştırma Merkez ve Enstitüleri
• Sanayi ve Ticaret Odaları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• İhracatçı Birlikleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Yenilik ve girişimcilik ekosisteminde farkındalık oluşturma ve kapasitenin artırılmasına yönelik;
eğitim, mentörlük, iş birliği ağları, kümelenme, proje ve teknoloji yönetimi, proje pazarı, yatırımcı
pazarı ve benzeri mekanizmaların proje esaslı olarak desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Destek süresi 36 ayı geçmemek kaydıyla çağrı duyurusunda belirtilir.
• Destek oranı %100 hibe şeklindedir.
• Personel giderleri, proje teşvik ikramiyesi, bursiyer giderleri, seyahat-gündelik-konaklama giderleri,
hizmet alımları, alet-teçhizat-yazılım-yayın giderleri(projenin %10’unu geçmemek kaydıyla), toplantı
ve organizasyon giderleri, yeminli mali müşavirlik ücretleri, genel giderler desteklenmektedir.

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|