Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

1602-Patent Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• T.C. vatandaşları
• Şirketler
• Üniversiteler
• Kamu kurum ve kuruluşları
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
Ulusal Patent Başvurularında;
• Başvuru sahibi, TPE’nin internet adresi üzerinden elektronik ortamda yapacağı araştırma
raporu/inceleme raporu talebinde bulunurken dolduracağı form yoluyla www.tpe.gov.tr adresi
üzerinden Ulusal Patent Başvurusu Araştırma Raporu Desteği/Ulusal Patent İnceleme Raporu Desteği
talebini de yapar.
• Patent Tescil Ödülü, Vekil Desteği ve Patent Tescil Vekil Ödülüne başvurular TÜBİTAK’a yapılır.
Uluslararası Patent Başvurularında;
• WIPO’ya yapılan PCT başvurularında kabul ofisi olarak Türkiye seçilmesi zorunludur. Bu kapsamında
PCT başvuruları için talep edilecek olan Uluslararası Patent Başvuru Desteğine ilişkin talepler
doğrudan TPE’ye yapılacaktır.
• EPO, JPO ve USPTO’ya yapılan patent başvurularına ilişkin Uluslararası Patent Başvuru Desteği,
Uluslararası Patent İnceleme Raporu Desteği, Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine ilişkin başvurular
TÜBİTAK’a yapılacaktır.
• Ulusal Patent Tescil Ödülü ve Uluslararası Patent Tescil Ödüllerine sadece gerçek kişiler,
üniversiteler ile KOBİ ölçeğindeki şirketler başvurabilir.
• Gerçek kişiler bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 (beş) patent başvurusu için, Tüzel kişiler bir takvim
yılı içerisinde en fazla 20 (yirmi) patent başvurusu için desteklerden faydalanabilirler.
• Aşama 2’de verilecek destek tutarı en fazla 100.000 TL hibe şeklindedir.
• TPE’ye yapılacak patent başvurularında; Araştırma Raporu Desteği, İnceleme Raporu Desteği, Vekil
kullanılan başvurulara vekil desteği, Patent alınması durumda ise Patent Sahibine ve başvuru
süreçlerin patent vekillerine Patent Tescil ödülü verilecektir.
• WIPO, EPO, USPTO, ve JPO’ya yapılan patent başvurularında; Başvuru veya Araştırma Raporu
Desteği, İnceleme Raporu Desteği, EPO, USPTO veya JPO’dan Patent alınması durumunda patent
ödülü verilecektir.

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|