Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

BEBKA 2018 Yılı Teknik Destek Programı

BEBKA 2018 Yılı Teknik Destek Programı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), kurum ve kuruluşların kapasitelerinin artırılması amacıyla 1.000.000 TL bütçeli 2018 Yılı Teknik Destek Programını ilan etmiş bulunmaktadır.
Kurum/kuruluşların eğitim ve danışmanlık ihtiyaçlarının karşılanacağı uzman/danışman desteği sağlamaya yönelik olarak açılan Teknik Destek Programı ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

Programın Amacı
TR41 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına; eğitim alınması, program ve plan hazırlanmasına katkı sağlanması, danışmanlık hizmeti alınması gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler ile destek sağlamaktır.

Programın Öncelikleri
2018 Yılı Teknik Destek Programı aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projelere destek sağlayacaktır:

Öncelik 1: Bölgede öne çıkan (özellikle makine, otomotiv, tekstil, savunma sanayi, havacılık, raylı sistemler, malzeme teknolojileri) sektörlerde Ar-Ge ve yenilik odaklı ihtisaslaşma kapasitesinin geliştirilmesi
Öncelik 2: Bölgede üretim faaliyetlerinden kaynaklanan olumsuz çevresel etkilerin azaltılması, kaynak ve enerji kullanımındaki verimliliğin arttırılması yoluyla sürdürülebilir üretime geçişin sağlanması
Öncelik 3: Bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve bölgedeki girişimcilik kapasitesinin artırılması
Öncelik 4: Animasyon sektörü ve dijital oyun tasarım ve uygulamalarının geliştirilmesi
Öncelik 5: Bölgenin tanıtım ve yatırım imkanlarının geliştirilmesi, kapasitesinin artırılması
Öncelik 6: Bölgenin sosyal gelişiminin desteklenmesi

Desteklerin Tutarı
Bu program çerçevesinde proje başına 50 bin TL’ye kadar destek sağlanacaktır.

Destek Oranı
Bir projenin toplam uygun maliyetinin % 100’ü desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?
• Yerel yönetimler,
• Kamu kurum ve kuruluşları,
• Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
• Organize sanayi bölgeleri
• Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler)
• Teknoloji geliştirme bölgeleri (Teknoparklar ve Teknokentler)
• İş geliştirme merkezleri Merkezleri (İŞGEM’ler)
• Birlikler ve kooperatifler
• Yukarıda Sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmeler

Başvuru Süresi
03 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla ilan edilen teknik destek programına yapılacak başvurular Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık ayları içerisinde kabul edilecektir. Programın üç dönem boyunca açık kalması öngörülmektedir. Ancak program bütçesinin, öngörülen program kapanış tarihinden (28 Aralık 2018) önceki bir tarihte tükenmesi durumunda, Teknik Destek faaliyetlerinin söz konusu faaliyet yılı için tamamlandığı ve o yıl içerisinde yeni başvuru alınmayacağı Ajans internet sitesinde duyurulur.

Destek Süresi
Her bir teknik desteğin uygulama süresi üç ay olabilecektir.

Başvuru Süreci

Teknik Destek Programına yapılacak başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden tamamlanacak olup, başvuru formu ve ekleri ile destekleyici belgeler başvuru aşamasında Ajansa matbu olarak sunulmayacaktır.
Başvurular, https://kaysuygulama.kalkinma.gov.tr/ adresine girilerek KAYS başvuru modülünden yapılacak ve KAYS üzerinden üretilen proje taahhütnamesinin e-imza ile imzalanması veya taahhütnamenin ıslak imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmış olacaktır.

KAYNAK
DESTEK