Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

2021-2025 Dönemi Bireysel Sulama Desteği İlan Edilmiştir.

Tarım ve Orman Bakanlığı 2021-2025 Dönemi Bireysel Sulama Desteği İlan Edilmiştir. Bakanlık tarafından hazırlanan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını ve kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Kimler Yararlanabilir?

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı; gerçek kişiler, tarımsal şirketler, sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri.

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

2021-2025 yılları için geçerli olmak üzere, kırsal alandaki üreticilerin bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 • Tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanının üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır.
 • Aşağıda yer alan konularda yatırımlar desteklenmektedir:
 • Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması
 • Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
 • Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,
 • Lineer sistem veya Center Pivot sulama sistemi kurulması
 • Tamburlu sulama sistemi kurulması,
 • Güneş enerjili sulama sistemleri kurulması,

     DESTEK UNSURLARI

 • %50 hibe oranında en fazla 500.000 TL hibe verilebilmektedir.
 • Üretim tarihi 2019 yılı ve öncesi olan makine ekipmanlar desteklenmemektedir.
 • Su kaynağından sulama alanına iletim hattı, toplam maliyetin en fazla %20’si olabilir.
 • Güneş enerjisi ile sulama sistemlerinde, güneş enerjisi sisteminin maliyeti toplam maliyetin en fazla %60’ı olabilir.
 • Özel sektör için a, b, c ve ç bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 3 yıl, d, e ve f bentlerinde belirtilen yatırım konularında en az 5 yıl arazi kiralama ile de başvuru yapılabilmektedir. Sulama kooperatifleri, tarımsal kalkınma kooperatifleri, tarım kredi kooperatifleri ve sulama birlikleri için kiralama süresi şartı en az 10 yıldır.
 • Su iletim hattı maliyeti toplam maliyetin %20’sini aşamaz, aşması durumunda artan kısım yatırımcı tarafından karşılanır.

 Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2021 yılı için son başvuru tarihi 30/03/2021, 2022-2025 yılları için son başvuru tarihi 1 Şubat.

Başvuru Yeri Neresidir?

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri