Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

2021 KKYDP KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

2021 kkydp kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi programı Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, 2021-2022 döneminde kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirliyor.

Tarım bakanlığı 81 il genelinde %50 hibe destekli  KKYDP hibe programı resmi gazetede dün itibariyle yayınlandı.

DESTEK ÜST LİMİTİ

Yeni tesis: 3.500.000₺

Tamamlama : 2.500.000₺

Kapasite artırımı  ve teknoloji yenileme: 2.000.000₺

Geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara, teknolojilerini yenileyebilme imkanı sunmak için desteklere tekrar başvuru hakkı tanındı. Bu kapsamda bütçe imkanları artırılarak faaliyete geçirilen projelerin en son teknolojik imkanları kullanarak hayata geçirilmeleri planlandıProje başvuruları A ve B iş planı olarak ikiye ayrıldı

Uygulanacak proje başvuruları “A iş planı” ve “B iş planı” olarak iki kısma ayrıldı.

A iş planıyla mevcut tarımsal işletmelerin makine-ekipman ihtiyaçlarının, hibeye esas proje tutarı 300 bin liraya kadar olacak şekilde karşılanması öngörüldü.

Başvurulardaki asil ve yedek uygulamasıyla geçmiş dönemlerde hibe desteğinden faydalanmış yatırımcılardan üç yılını dolduranlara ilişkin düzenleme burada da geçerli olacak.

“B iş planı” kapsamında gerçekleştirilecek başvurularda hibeye esas proje üst limiti ise 500 liradan 600 bin liraya yükseltildi.

KKYDP NEDİR:

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.

KKYDP 14 DESTEKLENECEK PROJE KONULARI

Tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanması, yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu konularında;

Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

KIRSAL KALKINMA PROJELERİ İLE AMAÇLARI

Kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi ve alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,

Tarımsal üretim ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi,Tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, Gıda güvenliğinin güçlendirilmesi,

Yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması,

Kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.

2021 de bOff-Grid sistemlerde destek devam edecek

Kırsal ekonomik faaliyetlerde off-grid güneş enerjisi uygulamalarının desteklenmesine yönelik düzenlemede değişiklik yapıldı.

Güncelleme ile ilgili tebliğe A İş Planı ve B İş Planı başlıklı tanımlar eklenerek, A İş Planı 300.000 TL’ye kadar bütçe içeren başvuruları, B İş Planı ise 20.000 TL ile 600.000 TL arası bütçe içeren başvurular olarak tanımlandı.

Bu güncelleme sonrasında “İnşaat işleri alım giderleri” başlıklı 16’ıncı maddenin 9’uncu fıkrasında tanımlananan 3 kW’a kadar kurulu güce sahip şebekeden bağımsız sistemlerin destekleneceğine dair madde de güncellendi.

Güncelleme ile maddenin başına “A ve B iş planı kapsamında yapılan başvurularda“ ibaresi eklenerek, her iki iş planında da yer alacak off-grid projelere destek sağlanmaya devam edileceği hükmü yer aldı.


kaynak :Tarım bakanlığı