Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

3001-Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Üniversite, kamu kurum/kuruluşu veya özel kuruluşlardaki araştırmacılar
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Destek limiti 60.000 TL olup, ilave olarak araştırmacılara Proje Teşvik İkramiyesi ödemesi
yapılmaktadır.
• Araştırmacıların daha önce ARDEB(Araştırma Destek Programları Başkanlığı) tarafından
desteklenmiş projelerde yürütücü olarak yer almamış olması gerekmektedir.
• Alet, makine, teçhizat, yazılım ve yayın alım giderleri, malzeme ve sarf malzemesi alım giderleri,
danışmanlık ve hizmet alım giderleri, cihazların bakım onarım giderleri, yurt içi ve yurtdışı seyahat
giderleri, posta ve nakliye giderleri, personel giderleri, bursiyer giderleri, toplantı, çalıştay vb. faaliyet
giderleri uygun maliyetlerdir.
• Proje önerisi hazırlama giderleri, projenin sonuçlarının üretimi aşamasında yapılacak masraflar,
pazarlama ve ticari amaçlı reklam giderleri, posta hariç haberleşme amaçlı giderler, ısıtma ve
aydınlatma giderleri, altyapıya yönelik inşaat giderleri, idari personel giderleri, proje ile doğrudan
veya dolaylı ilgisi olmayan diğer giderler uygun olmayan maliyetlerdir.
• Altyapı oluşturmaya yönelik projeler desteklenmez.
• Projede görev alan lisans ve üstü eğitim yapan öğrencilere ve doktoralı kişilere aylık 1.800 TL’ye
kadar burs desteği sağlanmaktadır.
• Yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara katılım/çalışma ziyareti amaçlı seyahatler için 10.000 TL’ye
kadar, proje yayılım giderleri (Proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile
paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb. çalışmalar) için 5.000 TL’ye kadar destek
verilmektedir.
• Proje süresi en fazla 24 ay olmalıdır

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|