Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

302-1 Bitkisel Üretimin Çeşitlendirilmesi ve Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Pazarlanması

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçiler veya Çiftçi Hane Halkı Üyelerinin İşletmeleri
• Kırsal Alanda Yatırımı/Faaliyeti Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
• Başvuru sahibi 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir
mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır
• Başvuru sahibi ürün işleme konusundaki yatırımlar için 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon
TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli işletme olmalıdır.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel vb. ürün
faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Açık arazi büyüklüğü maksimum 2 hektar, sera büyüklüğü maksimum 1 hektar olmalıdır.
• Proje tutarı 5.000 euro’dan düşük, 500.000 euro’dan yüksek olamaz. %65 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması,
zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme
giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri, uygun olmayan harcamalardır.
• 40 yaş altı başvuru sahiplerine, dağlık alanlarda veya orman köyünde başlatılan projelere, organik
tarım sertifikası olan işletmelere, kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere; değerlendirme
sürecinde ilave puan verilerek öncelik tanınmaktadır.
• Mevcut işletmelerden organik tarım/iyi tarım sertifikasına sahip olan işletmelerin başvurularına
öncelik verilecektir.
• Üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin tümünü içeren projelere öncelik verilecektir.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.