Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

302-2 Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Üretimi İşlenmesi ve Pazarlanması

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçiler veya Çiftçi Hane Halkı Üyelerinin İşletmeleri
• Kırsal Alanda Yatırımı/Faaliyeti Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
• Başvuru sahibi 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir
mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır
• Başvuru sahibi ürün işleme konusundaki yatırımlar için 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon
TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli işletme olmalıdır.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Proje tutarı 5.000 euro’dan düşük, 500.000 euro’dan yüksek olamaz. %65 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde olmamalıdır.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman alımları,
iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente haklarının
devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması, zirai
ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri,
bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri, traktör alımları uygun olmayan harcamalardır.
• 40 yaş altı başvuru sahiplerine, dağlık alanlarda veya orman köyünde başlatılan projelere, organik tarım
sertifikası olan işletmelere, kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere; değerlendirme sürecinde ilave
puan verilerek öncelik tanınmaktadır.
• Mevcut işletmelerden organik tarım/iyi tarım sertifikasına sahip olan işletmelerin başvurularına öncelik
verilecektir.
• Üretim, işleme ve pazarlama bileşenlerinin tümünü içeren projelere öncelik verilecektir.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl kiralama
süresi şartı aranmaktadır.
• Organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin başvurularına öncelik verilecektir.
• 1 MW gücü aşmayacak şekilde tesisin kurulu gücü kadar güneş enerjisi sistemleri destek kapsamındadır.
• Başvuru sahibi bir çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Arıcılar, arıcılık kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır.
• Bal ve diğer arı ürünleri yararlanıcı başına minimum 30 ve maksimum 500 kovan ile sınırlıdır.
• Bal ve diğer arı ürünlerinin işlenmesi ve paketlenmesi ve kovanların üretimi için kovan sayısındaki
sınırlama dikkate alınmayacaktır.
• Ana arı üretimi için yararlanıcının, geçerli bir yetiştirme lisansına sahip olması gerekmektedir.
• Yenilenebilir enerji yatırımlarına 3 kw’a kadar müsaade edilebilmektedir.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.