Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

302-3 Zanaatkarlık ve Yerel Ürün İşletmeleri

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçiler veya Çiftçi Hane Halkı Üyelerinin İşletmeleri
• Kırsal Alanda Yatırımı/Faaliyeti Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
• Başvuru sahibi 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir
mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır
• Başvuru sahibi ürün işleme konusundaki yatırımlar için 10 kişiden daha az çalışana sahip ve 1 milyon
TL’den daha az yıllık ciroya sahip mikro ölçekli işletme olmalıdır.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Geleneksel el sanatları, yerel tarımsal (gıda-gıda olmayan) ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması
faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Desteklenecek uygun geleneksel el sanatları ve yerel tarım ürünleri listesine
http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BasvuruPaketiHazirlamaDokumanlari/UygunElSan
atlariListesi/UygunElSanatlariListesi.pdf adresinden ulaşılmaktadır.
• Proje tutarı 5.000 euro’dan düşük, 500.000 euro’dan yüksek olamaz. %65 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler, traktör alımları uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, zirai ürün haklarının ve yıllık
bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme giderleri, bakım ve amortisman
gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• 40 yaş altı başvuru sahiplerine, orman köyünde başlatılan projelere, organik yerel tarım veya gıda
ürünü üreten işletmelere, kadınların sorumluluğunda yürütülen projelere, işletmenin çalışanlarının en
az yarısının kadın olduğu projelere; değerlendirme sürecinde ilave puan verilerek öncelik
tanınmaktadır.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Organik tarım sertifikasına sahip işletmelerin başvurularına öncelik verilecektir.
• En az %50’si kadın çalışan olan işletmelere öncelik verilecektir.
• Türk Patent Enstitüsü’nün Coğrafi İşaret programı kapsamında lisanslı olan ürünler değerlendirme
sürecinde daha yüksek önceliğe sahip olacaktır.
• Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise, yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla
birlikte, tanıtım standları veya satış noktaları, yatırımın gerçekleştiği ilin kırsalında veya kırsal olmayan
alanlarında olabilir.
• Tarımsal üretime dayalı olarak katma değerli gıda veya gıda dışı ürünler üreten mikro işletmeler
desteklenecektir. Tarımsal ürünlerin birincil üretimi bu tedbir kapsamında değildir.
• Süt işleme konusunda yapılan yatırımlar maksimum 10 ton/gün olacaktır.
• Et işleme konusunda yapılan yatırımlar 0,5 ton/gün olacaktır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.