Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

302-4 Kırsa Turizm ve Rekreasyon Faaliyetleri

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçiler veya Çiftçi Hane Halkı Üyelerinin İşletmeleri
• Kırsal Alanda Yatırımı/Faaliyeti Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
• Başvuru sahibi 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir
mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetlerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Proje tutarı 5.000 euro’dan düşük, 500.000 euro’dan yüksek olamaz. %65 hibe niteliğindedir.
• Yatırım, TKDK’nın desteklediği iller arasında ve nüfusu 20.000’in altında kırsal yerleşim birimlerinde
uygulanmalıdır.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Yatırım sonunda turizm işletme belgesi alınmalıdır.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması,
zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme
giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• 40 yaş altı başvuru sahiplerine, dağlık alanlarda veya orman köyünde başlatılan projelere, kadınların
sorumluluğunda yürütülen projelere; değerlendirme sürecinde ilave puan verilerek öncelik
tanınmaktadır.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Yatırımla kırsal alanda olmalıdır.
• Konaklama tesisleri Bakanlıkça belgelendirilmelidir.
• İşletmenin kapasitesi yatırım sonunda maksimum 25 oda olmalıdır.
• Fırınlar için, yararlanıcı, başvuru sırasında 5996 sayılı Gıda Kanunu hükümlerine uygun olarak gerekli
üretim ve kayıt sertifikalarına sahip olmalıdır ve tanınmalıdır.
• Yeni işletmeler için bu prosedür nihai ödeme talebi sırasında tamamlanmalıdır.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.