Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

302-5 Su Ürünleri Yetiştiriciliği

1) Kimler Yararlanabilir?
• Çiftçiler veya Çiftçi Hane Halkı Üyelerinin İşletmeleri
• Kırsal Alanda Yatırımı/Faaliyeti Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
• Başvuru sahibi 50 kişiden daha az çalışana sahip ve 8 milyon TL’den daha az yıllık ciroya sahip bir
mikro/küçük ölçekli işletme veya zanaatkar olmalıdır
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İç sularda ve ürünlerini servis eden restoranlardaki faaliyetlerin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
• Yatırımın kapasitesi, nihai ödeme talebi esnasında 10-200 ton/yıl arasında olmalıdır.
• Desteklenecek türler şunlardır: Alabalık, sazan, yayın balığı, kerevit, kurbağa, algler, sudak, tatlı su
levreği, turna, tilapya, mersin balığı, Avrupa yılan balığı, gelin balığı (karabalık), Afrika yayın balığı
(Clarias Lazera), Amerikan Yayın Balığı (Ictalurus Sp.).
• Proje tutarı 5.000 euro’dan düşük, 500.000 euro’dan yüksek olamaz. %65 hibe niteliğindedir.
• Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi; tüzel kişilik ise daimi bir çalışanı;65 yaşın üzerinde
olmamalıdır.
• Mevcut işletmelere ve sıfırdan işletme kurulumuna olmak üzere, yapım işleri, makine-ekipman
alımları, iş planı hazırlığı, mühendislik, mimarlık ve diğer danışmanlık ücretleri, lisans ve patente
haklarının devralınmasına yönelik maliyetler, tesislerin yanına restoranların inşası, genişletilmesi veya
modernizasyonu ve restoranlar için gerekli ekipman satın alınması uygun harcamalardır.
• Arazi ve mevcut binaların satın alınması, 2. el makine-ekipman alımı, canlı hayvan satın alınması,
zirai ürün haklarının ve yıllık bitkilerin ve onların ekimlerinin satın alınması, tüm vergiler, işletme
giderleri, bakım ve amortisman gideri, her türlü kira gideri uygun olmayan harcamalardır.
• 40 yaş altı başvuru sahiplerine, dağlık alanlarda veya orman köyünde başlatılan projelere, alabalık
ve sazan dışındaki türleri yetiştirmeyi hedefleyen projelere, başvuru sahibi kadın olan projelere;
değerlendirme sürecinde ilave puan verilerek öncelik tanınmaktadır.
• Alabalık, sazan, çipura ve levrek dışındaki türler yetiştiren yatırımlara öncelik verilecektir.
• Yatırımın kiralık mülk üzerinde yapılması durumunda yatırım tamamlanmasını müteakip 5 yıl
kiralama süresi şartı aranmaktadır.
• Başvuru sahibi çiftçi veya çiftlik hanehalkının bir üyesi değilse, yatırım kırsal alanlarda olmalıdır.
• Eğer başvuru sahibi kırsal alanda yaşayan gerçek kişi ise yatırım kırsal alanda olmalıdır. Bununla
birlikte restoran veya satış noktası aynı ilde yer alan kırsal olmayan bir alanda olabilir.
• Eğer yatırım bir restoran veya satış noktası içeriyor ise başvuru sahibinin su ürünleri yetiştiricisi
olması gerekmektedir.
• Yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman satın alınması destek kapsamındadır.
• Yatırım süreleri en fazla 9 ay olarak planlanmalıdır.