Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

5001-Akademik E-Kitap Çağrısı

1) Kimler Yararlanabilir?
• En az doktora derecesine sahip ve dersin ilgili olduğu alanda lisans veya lisans üstü eğitim almış
veya ders vermiş kişiler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Üniversitelerde okutulan lisans derslerine yardımcı olması amacıyla çağı yakalayan teknolojilerle
hazırlanmış, içeriği problem çözüm setleri, animasyon, etkileşimli uygulamalar vb. ile zenginleştirilmiş
Türkçe akademik ders kitapları desteklenmektedir.
• Proje süresi 18 aydır.
• Destek üst limiti telif bedeli hariç 120.000 TL’dir.
• Destek bedeli, eserin oluşturulması sırasında kullanılacak çizim, animasyon, simülasyon, video,
etkileşimli uygulamalar gibi dijital eğitim materyalleri geliştirilmesine yönelik alınacak hizmet
alımlarını ve harcamaları içermektedir.
• Ders içeriğini zenginleştirmeye hizmet edecek laboratuvar ve deney malzemesi için yapılacak
harcamalar sarf malzemesi alımları kapsamında olup destek üst limitinin %10’unu geçemez.
• Makine-teçhizat alımları destek kapsamı dışındadır.
• Eser için ödenecek toplam telif bedeli 50.000 TL ile sınırlıdır.
Her çağrı dönemi başvuruları, aşağıdaki alanlardan bir kısmını kapsar:
• Doğa Bilimleri: Matematik, fizik, kimya, biyoloji, moleküler biyoloji ve genetik, jeoloji, astronomi ve
uzay bilimleri, istatistik
• Mühendislik ve Teknoloji Alanları: Elektrik-elektronik, bilgisayar, makine, inşaat, endüstri, tekstil,
orman, metalürji ve malzeme, maden, gıda, biyomühendislik, enerji sistemleri, çevre, kimya, harita,
mimarlık
• Sosyal Bilimler: Psikoloji, rehberlik ve psikolojik danışmanlık, ekonomi, siyaset bilimi ve uluslararası
ilişkiler, kamu yönetimi, işletme, çalışma ekonomisi, eğitim bilimleri, coğrafya, sosyoloji
• Beşeri Bilimler: Tarih, arkeoloji, felsefe

By |Temmuz 31st, 2018|TÜBİTAK|