Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

AHİKA-2016 Yılı KOBİ Geliştirme Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• Başvuru sahibinin Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde il sınırları içinde kayıtlı olmaları
veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Kobilerin; Üretim/Hizmet kapasitesinin geliştirilmesi, ürün çeşitliliğinin artırılması ve üretimde
verimliliğin sağlanması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Yüksek katma değerli ürünler elde etmek için üretim/hizmet kapasitesini geliştirmeye yönelik
yenilikçi yatırımların desteklenmesi
 Üretimde verimliliğin sağlanması ve maliyet düşürücü üretim teknolojileri ile rekabetçiliğin
geliştirilmesi
• Destek miktarı 75.000-400.000 TL arasında olup; destek oranı %20-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 9-12 ay arasında olmalıdır.
• Proje; Aksaray, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir ve Niğde il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• Yatırımlarda Devlet Yardımlarını düzenleyen 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında belirtilen
desteklenmeyecek sektörler/yatırımlar, teklif çağrılarında da desteklenmeyecektir.

By |Temmuz 31st, 2018|AHİLER KALKINMA AJANSI|