Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım

Tanım:

Akıllı, Temiz ve Entegre Ulaşım Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Toplumsal Sorunlara Çözümler önceliği altında yer alan tematik alanlardan biridir.

Amaç:

Ulaşım sektörü, ekonomik büyümeyi tetikleyebilmesi, istihdam yaratma kapasitesi ve alanında dünya lideri şirketleriyle Avrupa ekonomisi için büyük önem arz etmektedir. Ulaşım ile ilgili yenilikçi projeler AB Çerçeve programları başlangıcından bu yana desteklenmekte olup ulaşım alanı, Horizon 2020 Programı ile birlikte en büyük bütçeye sahip öncelikli alanlar arasında yerini almıştır. Avrupa Birliği, Çerçeve Programları aracılığıyla desteklediği projelerle, ulaşım sektörünün çevreye olan zararlı etkisi, fosil yakıtlarına olan bağımlılık, trafik sıkışıklığı, erişilebilirlikte yaşanan güçlükler vb. toplumsal problemlere yenilikçi, sürdürülebilir, akıllı, temiz ve bütünleşik çözümler üreterek, küresel pazarlarda Avrupa Sanayisi’ni geliştirecek ve rekabet gücünü artıracak ulaşım sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir.

Bütçe: 6,33 Milyar Avro

Konular
Ulaşım alanı kapsamında yer alacak faaliyetler; “Büyümeye yönelik Ulaşım” ve “Çevre dostu Araçlar” ana başlıkları altında toplanmıştır. Sözkonusu başlıklar altında gerçekleştirilmesi öngörülen aktiviteler şunlardır:

Büyümeye yönelik Ulaşım:

Havayolu Ulaşımı
Demiryolu Ulaşımı
Karayolu Ulaşımı
Denizyolu Ulaşımı
Kentiçi Ulaşım
Lojistik
Akıllı Ulaşım Sistemleri
Altyapılar
Sosyo-ekonomik ve Davranışsal Araştırmalar, İleriye Dönük Stratejiler
Çevre Dostu Araçlar

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|