Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

ANKARAKA-İleri Teknolojilerde Yüksek Katma Değer Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• İşletmeler
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Sanayi Bölgeleri
• Kümeler
• Üniversiteler, Araştırma merkezleri/enstitüleri
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, Borsalar, Birlikler)
• İhracatçı Birlikleri
• Başvuru sahibinin Ankara il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin
bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• İleri teknolojili sektörlerde(savunma, hava taşıtları, makine, medikal-optik-ölçüm aletleri ve
elektrikli makine sektörleri) rekabet gücünün ve değer zincirinde oluşturulan katma değerin
artırılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda ve motorlu kara taşıtları, hava taşıtları, savaş araçları ve diğer ulaşım
araçları, tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçler, makine ve ekipman, elektrikli teçhizat, silah ve
mühimmat, kimyasallar, eczacılık ürünleri, bilgisayar, elektronik ve optik ürünler sektörlerinde olmak
üzere, projelere destek verilecektir:
 İleri teknolojili sektörlerde teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesi ve yerli üretimi
 İleri teknolojili sektörlerde markalaşma ve ihracat kapasitesinin artırılması
 Teknoloji yoğun ürünlerin geliştirilmesine yönelik ar-ge, test, kalibrasyon hizmetleri ve laboratuvar
altyapılarının geliştirilmesi
• Destek miktarı 150.000-500.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 9.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arası olmalıdır.
• Proje; Ankara il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

By |Temmuz 31st, 2018|ANKARA KALKINMA AJANSI|