Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

ANKARAKA-Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• İşletmeler
• Belediyeler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Üniversiteler, Araştırma Merkezleri, Enstitüler
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, Borsalar, Birlikler)
• Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek, Vakıf, Meslek Kuruluşu, Sendika)
• Kooperatifler, Birlikler
• Başvuru sahibinin Ankara il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin
bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Fırsat eşitliğini ve üretimde verimliliği destekleyerek, yaşam kalitesi ve rekabetçiliğin artırılması
amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Tarımda ve tarıma dayalı sanayide katma değerin artırılması
 Yörelere özgü alternatif gelir kaynakları ve istihdam olanaklarının geliştirilmesi(Kazan, Elmadağ,
Akyurt, Polatlı ilçeleri bu yatırım konusunda desteklenmeyecektir.)
 Turistik öneme sahip tarihi, kültürel ve doğal unsurların turizme kazandırılması (Kazan, Elmadağ,
Akyurt, Polatlı ilçeleri bu yatırım konusunda desteklenmeyecektir.)
 Başvuru rehberi ekinde belirtilen imalat sektörlerinde üretim kapasitesinin geliştirilmesi
• Destek miktarı 75.000-500.000 TL arasında olup; destek oranı kar amacı güden başvuru sahiplerine
%25-%50 arası, kar amacı güden başvuru sahiplerine %25-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-12 ay arası olmalıdır.
• Proje; Ankara il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• Sadece Bala, Evren, Haymana, Şereflikoçhisar, Çubuk, Kalecik, Kızılcahamam, Çamlıdere, Beypazarı,
Nallıhan, Ayaş, Güdül, Kazan, Elmadağ, Akyurt, Polatlı ilçelerinde uygulanacak projelere destek
verilecektir.

By |Temmuz 31st, 2018|ANKARA KALKINMA AJANSI|