Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

AR-GE ve İnovasyon Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• KOBİ’ler
• Girişimciler
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Proje süresi en fazla 24 ay olabilir. Kurul kararı ile 12 ay ek süre verilebilir.
• İşlik Desteği: KOSGEB tarafından kurulan/kurdurulan teknoloji geliştirme merkezlerinde bedelsiz
yer tahsisi.
• Kira Desteği: %75 oranında; işletme teknopark sınırları içerisinde ise aylık 1.250 TL, toplam 30.000
TL’ye kadar hibe; teknopark sınırları dışında ise aylık 1.000 TL, toplam 24.000 TL’ye kadar hibe
• Makine, Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımları Desteği: %75 oranında
150.000 TL hibe, 300.000 TL faizsiz kredi, makine-teçhizat en fazla 3 yaşında olabilir. Yerli makine
teçhizat kullanılması durumunda destek oranı %90 olarak uygulanacaktır.
• Personel Gideri Desteği: %75 oranında; lisans mezunlarına ve 1 yıl içinde mezun olabilecek
öğrencilere 2.000 TL/ay, yüksek lisans mezunlarına 2.750 TL/ay, doktora mezunlarına 3.500 TL/ay,
toplam en fazla 150.000 TL/ay hibe; işletmesini sermaye şirketi olarak kura girişimciler mezuniyet
durumuna bakılmaksızın kendisi ve projede görevli bir ortağı için 1.500 TL/ay hibeden yararlanabilir.
• Proje Danışmanlık Desteği: Yalnızca danışmanlık bedeli, %75 oranında, en fazla 25.000 TL hibe
• Eğitim Desteği: Yalnızca eğitim bedeli, %75 oranında, en fazla 10.000 TL hibe
• Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği: Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescil, Entegre
Devre Topografyaları Tescil Belgeleri için, %75 oranında, en fazla 20.000 TL hibe
• Proje Tanıtım Desteği: Broşür, katalog, CD, web sayfası gibi tanıtım ürünü giderleri, %75 oranında,
en fazla 5.000 TL hibe
• Yurtiçi/Yurtdışı Ziyaret Desteği: Kongre/Konferans/Fuar/Teknolojik İşbirliği Ziyaretleri, %75
oranında ziyaret başına 3.000 TL, toplam 15.000 TL hibe
• Test-Analiz ve Belgelendirme Desteği: Test, analiz, kontrol-muayene, kalibrasyon, ürün
belgelendirme giderleri, %75 oranında, en fazla 25.000 TL hibe
• Başlangıç Sermayesi Desteği: Kamu idarelerinden arge desteği almaya hak kazanan girişimciler
veya en az lisans düzeyinde 1 yıl içerisinde mezun olabilecekler ile en fazla 5 yıl önce mezun olanlar
bu destekten yararlanabilir. İşletme kuruluşu ve ofis donanım giderleri, %100 oranında, en fazla
20.000 TL hibe
• Proje kapsamında satın alınan makine teçhizat 3 yıl boyunca kiralanamaz veya devredilemez.

By |Temmuz 31st, 2018|KOSGEB|