Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Araştırma Altyapıları

Tanım:Araştırma Altyapıları Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Bilimde Mükemmeliyet alt alanı altında yer almaktadır.

Amaç:Programın ana hedefini Avrupa sanayisinin teknolojik temelinin güçlendirilmesi için ihtiyaç duyulan yeni araştırma altyapılarının geliştirilmesi ve mevcut araştırma altyapılarının kullanımının optimize edilmesi oluşturmaktadır. Program Avrupa genelinde araştırma, inovasyon yeteneklerinin geliştirilmesini, Araştırma Altyapılarının Inovasyon yetkinliğinin ve insan kaynağı niteliğinin arttırılması, bilginin yaratılmasını, yayılmasını, uygulanmasını ve araştırma potansiyelinin en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Temelde 2 farklı alt alandan oluşmaktadır:

Bütünleştirici faaliyetler (Integrating Activities): AB üye ülkelerde, Asosye ülkelerde ve uluslararası seviyede var olan araştırma altyapılarına daha geniş ve etkili uluslararası erişim sağlanmaktadır.
Bilgi İletişim Teknolojileri tabanlı e-altyapılar: Tüm araştırmacıların yeni araştırma tesislerini çeşit ve yerine bağlı olmadan uzaktan kullanmasını sağlamak. E-Atyapılar aktivitesi;
GÉANT altyapısının yüksek iletişim kapasitesini desteklemek ve genişletmek
Disiplinlerarası supercomputing ve grid altyapılarını güçlendirmek
Bilimsel veri altyapısını genişletmek
E-altyapıların kullanıcı kitlesini genişletmek
Yeni organizasyonel modelleri teşvik etmek
Yeni hesaplama ve veri işleme tesislerinin kurulmasını sağlamaktadır.
Bütçe: 2,2 Milyar Avro

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|