Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 40 Yeni Çağrı Açıldı

ARDEB 1003 Programı Kapsamında 40 Yeni Çağrı Açıldı. TÜBİTAK, ülkemizin öncelikli alanlarında sonuç odaklı, izlenebilir hedefleri olan, ilgili bilim/teknoloji alanlarının dinamiklerini gözeten ve ülkemizde yapılan Ar-Ge projelerini “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı” ile desteklemekte ve bu projeler arasında eşgüdüm sağlamaktadır. Bu bağlamda 1003 programı kapsamında 8 ana alanda 40 adet proje çağrısı açıldı.

 

Bu program kapsamında sunulacak olan proje önerilerinin hem katma değeri yüksek, yaratıcı ve yenilikçi olması hem de ülkemizin dışa bağımlılığını azaltacak ve uluslararası düzeyde rekabet gücünü artıracak, uygulama projelerine temel teşkil edecek veya uygulama projelerine girdi sağlayacak teknolojik ürün ve bilgi üretmeye yönelik olması hedeflenmektedir.

 

1003 programı kapsamında yapılacak proje başvuruları için iki aşamalı başvuru sistemi uygulanacaktır. İlk aşama başvuruları için son başvuru tarihi 22/06/2018 olarak belirlenmiştir. “1003-Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı”

Basılı kopya olarak gönderilmesi gereken belgelerin belirlenen son tarihe kadar ıslak imzalı olarak veya “Proje-Başvuru Sistemi E-imza Servisi” üzerinden nitelikli elektronik sertifika ile e-imzalı olarak Kurumumuza ulaştırılması gerekmektedir. E-imzalı başvurular için “Elektronik Başvuru Çıktısı”nın ve başvuru sırasında elektronik başvuru sistemine yüklenmiş olan dosyaların ayrıca basılı olarak gönderilmesine gerek yoktur.

1003 programına ait başvuru formları güncellenmiştir. 1. ve 2. aşama başvuruları sırasında güncel formların kullanılmaması halinde proje önerileri değerlendirmeye alınmayacaktır. Güncel başvuru formlarına ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Açılan çağrı başlıkları ile ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır:

1003-BIT-AKAY-2018-1 Türkçe Arayüz ve Destek Sistemleri

1003-BIT-BBIL-2018-1 Performans Artırmaya Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-BGUV-2018-1 Elektronik Hizmetlerde Güvenlik

1003-BIT-EOGR-2018-1 Yenilikçi, İnteraktif Eğitim Teknolojileri

1003-BIT-GNBT-2018-1 Genişbant Haberleşme Ağları için Veri İşleme Teknolojileri

1003-BIT-GOMS-2018-1 Gömülü Yazılımlar

1003-BIT-KNTM-2018-1 İleri Araştırmalar

1003-BIT-MNOE-2018-1 Minyatür MEMS Anten Dizileri

1003-BIT-ROME-2018-1 İleri Düzey Robotik Araştırmalar

1003-MAK-OTOM-2018-1 İleri Kontrol Sistem Tasarımları

1003-MAK-ROME-2018-1 Robot Tasarımı ve Mimarisi

1003-OTO-BTRY-2018-1 Şarj Ekosistemi Teknolojileri

1003-SAB-BMED-2018-1 Üç Boyutlu Biyo-Yazıcı Teknolojileri

1003-ENE-BORT-2018-1 Yeni Bor Ürünlerinin, Üretim Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Kullanım Alanlarının Yaygınlaştırılması

1003-ENE-GUNS-2018-1 Yeni Nesil Güneş Hücre Sistemleri

1003-ENE-HPIL-2018-1 Hidrojen Değer Zinciri

1003-ENE-KOMR-2018-1 Kömür, Biyokütle ve Atık Teknolojileri

1003-ENE-YENI-2018-1 Biyoenerji

1003-HVU-UCAK-2018-1 Havacılık ve Uzay Sektörüne Yönelik Yenilikçi İmalat Teknolojilerinin Geliştirilmesi

1003-OTO-BTRY-2018-2 Uzun Menzilli Araç Batarya Yapı ve Sistemleri Geliştirilmesi

1003-OTO-MALZ-2018-1 Enerji ve Maliyet Etkin Alternatif Malzeme Teknolojilerine Yönelik Araştırmalar

1003-BIT-GRFN-2018-1 Grafen ve Grafen Benzeri İki Boyutlu Malzemeler

1003-ENE-NKLR-2018-1 Nükleer Güvenlik

1003-SAB-ASIT-2018-1 Kanser Aşısı

1003-SAB-HZMT-2018-1 Biyoistatistik

1003-SAB-ILAC-2018-1 Yenileyici Hücre Tedavi Ürünleri Geliştirilmesi

1003-SAB-KLNK-2018-1 Rejeneratif Tıp Alanında Klinik Araştırmalar

1003-SAB-TANI-2018-1 Yenilikçi Tanı Kitleri

1003-SAB-TTIP-2018-1 Kardiyovasküler Hastalıklar

1003-SAB-TTIP-2018-2 Nadir Hastalıklar

1003-SBB-AILE-2018-1 Boşanma

1003-SBB-AILE-2018-2 Aile İçi Şiddet

1003-SBB-EGTM-2018-1 Eğitimde Yenilikçi Teknolojiler

1003-SBB-EGTM-2018-2 Öğretmen Niteliğinin Geliştirilmesi Yoluyla Eğitim Kalitesinin İyileştirilmesi

1003-SBB-EKBY-2018-1 Enerjide Dışa Bağımlılığın Azaltılması

1003-SBB-EKBY-2018-2 Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisi

1003-SBB-KENT-2018-1 Yaşam Çevreleri ve Yerleşme İçi İlişkiler

1003-SBB-KLTR-2018-1 Kültürel Yapı, Kültürel Değişim ve Kültürlerarası Etkileşim

1003-SBB-TARH-2018-1 Tarih Eğitiminin İyileştirilmesi

1003-GDA-TRLA-2018-1 Yağ Bitkileri Çeşit Islah Programlarının Oluşturulması

Kaynak: tubitak

Destek: ABPROTİME

 

By |Nisan 26th, 2018|YENİ PROJELER|