Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Atıksu Arıtma Tesisleri Enerji Teşvikleri

1) Kimler Yararlanabilir?
• Atık Su Arıtma Tesisleri
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Atıksuların arıtılması amacıyla atıksu arıtma tesislerinde kullanılan ve ödemesi yapılan bir önceki
yıla ait elektrik enerjisi gideri Bakanlar Kurulunca belirlenecek oranda vergiler ve kesintiler hariç
tüketim üzerinden ilgili atıksu altyapı tesisi yönetimlerine geri ödenmektedir. Bu oran %50’ye kadar
uygulanabilmektedir.
• Yönetmelik ek-1’inden yer alan “Geri Ödeme Belgesi” doldurularak Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü’ne başvuru yapılmaktadır. Bu belge 5 yıl süre ile geçerli olup, süresi geçen belgelerin
yenilemesi yapılmaktadır.
• Tesisin atıksularını arıtmak amacıyla kimyasal, ikincil ve/veya ileri arıtma yaparak alıcı ortam deşarj
standartlarını sağlıyor olması gerekmektedir.
• Çevre Kanunu uyarınca alması gereken izin belgesini alınmış olması gerekmektedir. Arıtılan
atıksuyun geri dönüşümlü olarak kullanılması durumunda atıksu deşarjı olmadığına dair belgelerin
sunulması ve Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği ve ilgili Tebliğlerde yer alan hükümlerinin yerine
getirilmiş olması gerekmektedir.
• Arıtma tesisinde ayrı bir elektrik sayacının olması gerekmektedir.
• Geri ödemelerin yapılabilmesi için her yıl Nisan ayı sonuna kadar ilgili belgeler hazırlanarak Çevre ve
Şehircilik Müdürlüklerine başvuru dosyası ile başvuru yapılmaktadır.