Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı

Türkiye’deki sivil alana katkı sunacak kişi ve örgütleri desteklemek için geliştirilen ve beş farklı kategori altında sunulan Sivil Düşün Destekleri için başvurular başladı.

STÖ’lere ve kişilere etkinlik/Toplantı, örgütlenme, hareketlilik ve ağ oluşturma, savunuculuk ve kampanya ve iletişim desteği başlıklarında destek sunan ve ayni destek programı olan Sivil Düşün desteklerinde her bir kategori için sağlanacak maksimum destek miktarı 5.000 Avro olarak belirlendi. Sivil Düşün’e 2018-2020 dönemi süresince her başvurucu birden fazla kez ve birden fazla destek kategorisine başvuru yapabilir, ancak en fazla 10.000 Avro destek alabilir.

Sivil Düşün Desteklerinden kimler yararlanabilir?

– Aktivistler

– Sivil toplum örgütleri:

Dernekler o Vakıflar o Kâr amacı gütmeyen kooperatifler
Sivil toplum ağları ve platformları
Sivil inisiyatifler o Kent konseyleri
Sendikalar o Kâr amacı gütmeyen şirketler
Baroların hak alanlarında çalışan komisyonları
Üniversitelerin hak alanlarında çalışan veya sivil toplum birimleri/merkezler

1. Etkinlik/Toplantı Desteği

Birlikte değişim yaratmak için Sivil Düşün…
Sivil toplum örgütlerinin savunuculuk, ağ oluşturma, işbirliği ve güçlendirme çalışmalarını destekliyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Hak temelli konularda ağ oluşturma, işbirliği, eğitim ve savunuculuğa yönelik toplantı, seminer ve benzer etkinlikler düzenleyebilirsiniz.

Etkinlik/Toplantı Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

Mekan kiralama
Yemek ve ikram
Ulaşım
Konaklama
Harcırah
Kırtasiye
Yazılı çeviri
Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)
Ekipman kiralama
Görünürlük malzemelerinin tasarımı
Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu
Görünürlük malzemelerinin basımı
Görünürlük malzemelerinin dağıtımı
Uzman desteği

2. Örgütlenme Desteği

Güçlenmek için Sivil Düşün…
Taban örgütler ve dezavantajlı grupların kapasitelerinin geliştirilmesine ve güçlenmelerine destek oluyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Sivil toplum örgütleri olarak, kurum içi kapasite geliştirme faaliyetleri ve koordinasyon toplantıları düzenleyebilirsiniz.

Örgütlenme Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

Mekan kiralama
Yemek ve ikram
Ulaşım
Konaklama
Harcırah
Yazılı çeviri
Sözlü çeviri (simultane veya ardıl)
Ofis kirası ve idari giderler (ofis kirası ile internet, sabit telefon, su, elektrik, doğalgaz, ofis aidatı)
Uzman desteği

3. Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği

Bir araya gelmek için Sivil Düşün…
Hak temelli konularda, ulusal ve uluslararası düzeyde, ağ oluşturma, işbirliği, ortaklık girişimleri ve karşılıklı öğrenme deneyimi için elverişli ortamın oluşmasını destekliyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Ağ oluşturma, işbirliği ve ortaklık girişimlerinin geliştirilmesi, savunuculuk faaliyetlerine yönelik çalışma ziyaretleri, atölye çalışmaları ve benzer etkinlikler düzenleyebilir, etkinliklere katılabilirsiniz.

Hareketlilik ve Ağ Oluşturma Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

Yurtiçi ve yurtdışı ulaşım (Uluslararası seyahate uygun ülkeler listesi)
Yurtiçi ve yurtdışı konaklama
Harcırah
Etkinlik katılım ücreti
Ağlara üyelik ücreti
Pasaport ücreti
Vize ücreti
Seyahat sigortası
Yurt dışı çıkış harç pulu
Sözlü çeviri (ardıl çeviri)
Yazılı çeviri
Uzman desteği

4. Savunuculuk ve Kampanya Desteği

Farkındalık yaratmak için Sivil Düşün…
Sivil toplum örgütleri ve aktivistlerin savunuculuk çalışmalarında kampanya oluşturup, yönetmelerine, görsel araçlarla çalışmalarını güçlendirmelerine katkıda bulunuyoruz.

Neler yapabilirsiniz? Savunuculuk, farkındalık ya da hak temelli çalışmalarınız için kampanya tasarım ve yönetimi desteğimizden yararlanabilirsiniz.

Savunuculuk ve Kampanya Desteği ile aşağıdaki ayni ya da danışmanlık desteklerine başvurabilirsiniz.

Web sitesi tasarımı, yazılım ve yönetimi
Dijital araçların satın alma ve üyelik giderleri
Sosyal medya araçlarının tasarımı ve yönetimi
Alan adı ve hosting
Reklam ve ilan
Görünürlük malzemelerinin tasarımı
Görünürlük malzemelerinin redaksiyonu
Görünürlük malzemelerinin basımı
Görünürlük malzemelerinin dağıtımı
Video prodüksiyon ve post prodüksiyon
Ekipman kiralama
Yazılı çeviri
Ulaşım
Konaklama
Harcırah
Uzman Desteği
kaynak