Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

BAKA-2016 Yılı Küçük Ölçekli İşletmeler Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Mikro ve Küçük İşletmeler
• Başvuru sahibinin Antalya, Burdur, Isparta il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da
yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Mikro ve küçük ölçekli işletmelerin üretim ve ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi, markalaşma ve
kurumsallaşma çalışmalarının desteklenmesi, verimliliklerinin artırılması, hizmet kalitelerinin
geliştirilmesi, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi yoluyla rekabetçiliklerinin artırılması
amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İşletmelerin üretim ve istihdam kapasitelerinin artırılması, (Sadece mikro işletmeler için
geçerlidir.),
 İşletmelerde yenilikçi üretim süreçlerinin ve yüksek katma değer içeren yeni ürün üretiminin
teşvik edilmesi,
 İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi,
• Destek miktarı mikro işletmeler için 25.000-150.000 TL arası, küçük işletmeler için 50.000-300.000
TL arasında olup; destek oranı %25-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 8.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-9 ay arasında olmalıdır.
• Proje; Antalya, Burdur, Isparta il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ı Ek-4: belirtilen sektörler/yatırımlar
bu Program kapsamında desteklenmeyecektir.
• Başvuru rehberinin 36. Sayfasında yer alan ilçelerin gelişmişlik düzeylerine göre, az gelişmiş ilçelere
yönelik projeler, değerlendirme aşamasında daha yüksek puan alacaktır.