Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

BAKA-2016 Yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• İl Özel İdareleri
• Belediyeler
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Mesleki Eğitim Merkezleri
• Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.)
• 5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
• Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler
• Başvuru sahibinin Antalya, Burdur, Isparta il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da
yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Engelli, kadın ve genç işsizlerin kişisel kapasitelerinin artırılarak sosyal ve ekonomik hayata
katılımlarının sağlanması konusundaki projelere destek verilecektir.
• Başvuru rehberinde belirtilen hedeflenen sektör ve alanlarda sunulacak projeler öncelikli olarak
tercih edilecektir:
• Destek miktarı 25.000-150.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%90 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-9 ay arasında olmalıdır.
• Proje; Antalya, Burdur, Isparta il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ı Ek-4: belirtilen sektörler/yatırımlar
bu Program kapsamında desteklenmeyecektir.
• Başvuru rehberinin 32. Sayfasında yer alan ilçelerin gelişmişlik düzeylerine göre, az gelişmiş ilçelere
yönelik projeler, değerlendirme aşamasında daha yüksek puan alacaktır.
• Sivil toplum kuruluşlarının projelerine değerlendirme aşamasında +4 puan verilecektir.