Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

BAKA-2016 Yılı Sürdürülebilir Çevre Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Belediyeler
• İl Özel İdareleri
• Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları
• Üniversiteler
• Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları (Vakıflar, Dernekler vb.)
• 5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare Birlikleri
• Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri
• Küçük Sanayi Siteleri
• Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler
• Başvuru sahibinin Antalya, Burdur, Isparta il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da
yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Çevrenin korunması ve doğal kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımına ilişkin farkındalığın
artırılması, çevre kirliliğini önleyici faaliyetlerin teşvik edilmesi ve çevre kirliliği ve kirliliğin yol açtığı
tahribat ile mücadele edilmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Toplumda çevre bilincinin geliştirilmesi,
 Denizlerde ve iç su kaynaklarında meydana gelen kirliliğin önlenmesi,
 Geri dönüşümü de içeren atık yönetiminin sağlanması,
 Tarımsal ve sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılmasına yönelik sistemlerinin kurulması.
• Destek miktarı 25.000-150.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%80 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 6-9 ay arasında olmalıdır.
• Proje; Antalya, Burdur, Isparta il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’ı Ek-4: belirtilen sektörler/yatırımlar
bu Program kapsamında desteklenmeyecektir.