Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

BAKKA-2016 KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI MALİ DESTEK PROGRAMI

1) Kimler Yararlanabilir?

• Yerel Yönetimler • Kamu Kurum ve Kuruluşları • 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu çerçevesinde kurulmuş Mahalli İdare Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb. • Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu (Odalar, Borsalar, Birlikler) • Üniversiteler • Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri • Küçük Sanayi Sitesi Yapı veya İşletme Kooperatifleri • Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler, Kar Amacı Gütmeyen Üretici Birlikler • Sivil Toplum Kuruluşları (Dernek veya Birlik, Vakıf, Sendika, Federasyon, Konfederasyon) • Başvuru sahibinin Zonguldak, Karabük, Bartın il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir. • Başvuru sahibinin 11/04/2016 tarihinden önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması gerekmektedir.

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları

• Sanayi ve turizm altyapılarının geliştirilmesi, sağlıklı ve yaşanabilir çevre için gerekli altyapının oluşturulması amaçlanmaktadır. • Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:  Bölgedeki iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik altyapı çalışmaları  Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için gerekli fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları  Doğal, tarihi ve kültürel açıdan potansiyeli olan bölgelerde turizmin geliştirilmesine yönelik fiziki ve sosyal altyapı çalışmaları  Dezavantajlı kesimlere yönelik fiziki mekânların düzenlenmesi ve ilgili altyapı çalışmaları • Destek miktarı 250.000-1.000.000 TL arasında olup; destek oranı %25-%70 arası hibe niteliğindedir. • Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir. • Proje süresi 9-15 ay arası olmalıdır. • Proje; Zonguldak, Karabük, Bartın il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.

3) Başvuru Dönemi Son başvuru tarihi

23/09/2016 4)

Başvuru Yeri Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı,