Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Bilgi ve İletişim Teknolojileri

Tanım:

Bilgi ve İletişim Teknolojileri (ICT) Alanı, AB Horizon 2020 Programı, Endüstriyel Liderlik ve Rekabetçilik alt programı altında Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler altında yer almaktadır.

Amaç:

6. ve 7. Çerçeve Programı’nın devamı niteliğinde olan ICT Alanı, yenilikçiliğin ve yaratıcılığın desteklenmesi ile Avrupa sanayinin rekabet edebilirliğinin sürdürülebilmesi için kritik önem taşımaktadır. Rekabet edebilirliği sürdürmek ise ICT alanındaki gelişmelere liderlik etmek ile mümkündür.

Kolaylaştırıcı ve Endüstriyel Teknolojiler alanı, önemli rekabet avantajı sağlayacak bilgi ve sermaye yoğun teknolojileri içermektedir. Elektronik, mikro sistemler, haberleşme ağları gibi alanlardaki yaşanan gelişmeler sayesinde modern ICT sistemlerinin potansiyeli ve kabiliyetleri giderek artmaktadır. Bu gibi gelişmeler yeni nesil ürün, sistem ve uygulamaların geliştirilmesine fırsat tanımaktadır. Bu yeni çözümler ise yeni iş kollarının yaratılması ve istihdamın arttırılmasını sağlamaktadır. H2020 programı içerisinde ICT alanı altında verilen destekler ile anahtar teknolojilerde liderliğin sürdürülmesi ve pazara yakın ürünler oluşturulması hedeflenmektedir.

ICT alanının iki Etkinleştirici Anahtar Teknolojisi (Key Enabling Technologies – KET) olan mikro ve nano-elektronik ve fotonik alanları teknolojik gelişimin hızlanmasında ve yenilikçi ürünler yaratılmasında önemli ve hızlandırıcı bir role sahiptir ve diğer alanlardan daha yüksek getiri sağlayarak, Avrupa’nın sürdürülebilir rekabet edebilirliğine katkıda bulunacaktır. ICT alanının ise tüm bu bilimsel ve teknolojik alanların gelişmesi için araçlar sunması hedeflenmektedir

ICT alanının toplum üzerindeki dönüştürücü rolü de düşünüldüğünde, bu alana sağlanan destek ile araştırma ve yenilik faaliyetlerinin toplum tarafından benimsenmesi de hedeflenmiştir. Kullanıcıların ve vatandaşların da dahil olduğu bir yapı hedeflenmektedir.

Endüstriyel liderlikleri gerçekleştirmek amacıyla, yenilikçilik ve ekonomik büyümeye olan hayati katkıları düşünülerek, KOBİ’lerin programa katılımları desteklenmektedir.

Avrupa rekabet edebilirliğini desteklemek ve uluslararası gelişmelere liderlik etmek amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerden araştırma ortaklıkları da program kapsamında teşvik edilmektedir.

Bütçe: 8Milyar Avro

Ana Konu Başlıkları:

1. Yeni Nesil Bileşenler ve Sistemler

2. İleri Hesaplama

3. Geleceğin İnterneti

4. İçerik Teknolojileri ve Bilgi Yönetimi

5. Robotik

6. Mikro ve Nano Elektronik, Fotonik

7. Yatay Alanlar – Nesnelerin İnterneti,İnsan Odaklı Dijital Çağ, Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik

8. Inovasyon Faaliyetleri – Sermayeye erişim, Yenilikçilik ve Girişimcilik Desteği, Açık ve Yıkıcı Yenilik Planı

9. Geleceğin Fabrikaları – FoF (Factory of The Future)

10. AB – Brezilya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği – İleri Siber Altyapılar

11. AB – Japonya Araştırma ve Geliştirme İşbirliği – Haberleşme Ağları

By |Temmuz 31st, 2018|HORIZON 2020|