Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Bireysel Genç Girişim 2. Çağrı

TÜBİTAK, girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve hizmetleri geliştirebilen başlangıç firmalarının oluşturulması amacıyla 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2018 yılı ikinci çağrısına çıkmıştır.

Programın adı önceki çağrıda olduğu gibi BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak kullanılmaya devam edilecektir.

1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere seçilen BİGG Uygulayıcı Kuruluşları açılan bu çağrı kapsamında kendi web sayfalarında ilan edecekleri duyuru ile iş fikri başvurularını kabul edecektir. Uygulayıcı Kuruluşlar 1. aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK’a 2. aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecektir. İş fikrinin teknik ve ticari açıdan doğrulanması sürecinde, uygulayıcı kuruluşlar girişimcilere mentorluk, iş birliği ağlarının kullandırılması, iş planı hazırlama desteği vb. hizmetleri sağlayacaktır. 1. aşama sonunda hazırladığı iş planı BİGG Uygulayıcı Kuruluşu tarafından onaylanan girişimciler, Programın 2. aşama başvurusunu TÜBİTAK’a yapacaktır. İş planları, TÜBİTAK tarafından yürütülecek 2. aşama panellerinde değerlendirilecektir. 2. aşama desteği almaya uygun bulunan girişimcilerden teknogirişim sermayesi desteğinden faydalanmak üzere şirket kurmaları istenecektir.(Uygulayıcı Kuruluşlar çağrı metninde yer almaktadır.)

BiGG Programı Tematik Alanları

Girişimci adayları iş fikri başvurularını aşağıdaki 6 tematik alanda yapabilecekler

Akıllı Ulaşım
Yol Güvenliği, Otonom/Elektrikli Araçlar, İnsansız Hava Araçları, Tümleşik Ulaşım Servisleri, Temiz Ulaşım, Otomotiv, vb
Enerji ve Temiz Teknolojiler
Enerji, Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği, Atıktan Enerji, Akıllı Binalar, Akıllı Şehirler, İleri Malzeme ve Kimya, Enerji Depolama, Çevre, vb.
Akıllı Üretim Sistemleri (Sanayide Dijital Dönüşüm)
Makina İmalat, Robotik, Otomasyon, Katmanlı/Hızlı Üretim, Endüstriyel Bilişim, Malzeme/Kimya Teknolojileri, vb.
İletişim ve Sayısal Dönüşüm
IOT, Ölçme-Test-Analiz, Elektronik Sistemler, Karar Destek Yazılımları, İletişim, Eğitim, Büyük Veri, Sanal/Artırılmış Gerçeklik, Yapay Zeka, Bilgi Güvenliği, Bulut Bilişim, Web Uygulamaları, Mobil Uygulamalar, Giyilebilir Teknolojiler, Ses/Görüntü/Metin İşleme, vb.
Sağlık ve İyi Yaşam
İlaç, Tanı ve Analiz Kitleri, Biyomalzeme, E-Sağlık, Tıbbi cihazlar, vb.
Sürdürülebilir Tarım ve Beslenme
Su Verimliliği, Tohum, Akıllı ve Temiz Tarım, Fonksiyonel Gıda, Gıda Güvenliği, Gıda Güvenilirliği, Su Ürünleri, Bitki Sağlığı, Hayvan Sağlığı ve Refahı, vb.
Kimler Başvurabilir?
2018-2 BİGG Çağrısı’na başvurmak isteyen kişiler,

Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci ise,
Yüksek lisans veya doktora öğrencisi ise,
Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini en çok 10 yıl önce almış ise
Daha önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da TÜBİTAK 1512 Programı 2. Aşaması kapsamında destek almamış veya ön başvuru tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmaları kaydıyla 2018-2 BİGG Çağrısı’na başvuru yapabilirler.

Destek üst limiti: 200 Bin TL
BİGG Programı 2. Çağrı kapsamında destek almaya hak kazanan girişimciler için maksimum destek limiti 200 Bin TL olarak belirlendi. Destek oranının %100 olduğu programda, proje sözleşmesinin imzalanmasının ardından destek kapsamına alınan bütçenin %40’ı ilk ödeme olarak, %40’ı ara ödeme olarak verilecek.

Son Başvuru 16 Kasım

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı 2. Çağrısı kapsamında ön başvurular için son tarih 16 Kasım 2018 saat 17:30
destek