Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Birinci Çağrı Dönemi İçin Önemli Hususlar

IPARD II Uygulama dönemi prosedürle ri için Hazine Müsteşarlığında onay alınmış fakat Avrupa Komisyonu onayı beklenmek tedir .Avrupa Komisyonu onayı sürec inde olası prosedür değişiklikleri neticesinde Kurumca ilave bilgi ve belge istenebilir. Bu nedenlerle sözleşme imzalamaya hak kazananların listesinin ilanı ve sözleşme imzalama süreci başvuru sahipleri için uzayabilir.Sözleşmeler,Finansal Anlaşma imzalandıktan ve Avrupa Komisyonu onayı geldikten sonra imzalanacaktır.