Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 2021 Yılı Uygulama Rehberi

Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvancılık İşletmelerine Yönelik Yatırımların Desteklenmesi 2021 Yılı Uygulama Rehberi İlan Edilmiştir.

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanan destek programı, 81 ilden gelecek başvurulara açıktır. Son başvuru tarihi 30 Temmuz 2021.

TÜM İLLERE %50 DESTEĞİ

Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerine yönelik yatırımlara yüzde 50 hibe ödemesi yapılacak. Konuya ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, 2021 yılında işletmesi en az bir yıldır aktif olan, bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı olan gerçek ve tüzel kişi yetiştiricilere, büyükbaş için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş için en az 100 baş ve en fazla 300 baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine, alet ve ekipman alımlarına yönelik yatırımlar için yapılacak hibe ödemelerine ilişkin hususları kapsıyor.

Kimler Yararlanabilir?

En az 1 yıldır aktif olan (21 Mayıs 2020 tarihinden önce kayıtlı olan) Tarım ve Orman
Bakanlığı sistemlerine kayıtlı yetiştiriciler

Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

Mevcut büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık işletmelerinin altyapılarının geliştirilmesi, hayvansal üretimde verimlilik ile kalitenin artırılması ve modern hayvancılık işletmelerine dönüştürülmesi amaçlanmaktadır.
• En az 1 yıldır aktif olan işletmeler destek kapsamındadır.
• Büyükbaş için 10-50 arası baş anaç kapasiteli, küçükbaş için 100-300 arası baş anaç kapasiteli yeni ahır/ağıl yapımı ve/veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı, makine alet ekipmanları %50 hibe oranında desteklenecektir.
• Makine, alet ve ekipman olarak; yem hazırlama makinesi, gübre sıyırıcısı sistemi, seyyar süt sağım makinesi, süt soğutma tankı, hayvan kaşıma ünitesi, otomatik suluk
destek kapsamındadır.
Hibe tutarları uygulama rehberinde detaylandırılmıştır.

DESTEK TUTARI

Büyükbaş hayvan ahırı inşaatı 400.000
Küçükbaş hayvan ağıl inşaatı 345.000
Hayvan barınağı çadırı 110.000
Yem hazırlama makinesi 125.000
Süt soğutma tankı 19.000
Seyyar süt sağım makinesi 2.500
Gübre sıyırıcısı 20.000
Hayvan kaşıma ünitesi 3.500
Otomatik suluk 1.250

Hibe şeklinde olacaktır.

• Büyükbaş hayvan ahırı inşaatı için en fazla 400.000 TL, küçükbaş hayvan ağıl inşaatı için en fazla 345.000 TL, hayvan barınağı çadır alımı için en fazla 110.000 TL,
• Hibe programı tüm illerde (81 il) uygulanır. Ancak Hayvancılık Genel Müdürlüğü bölgesel gelişmişlik farklılıkları, illerin hayvan miktarı, mera potansiyeli ve yem bitkileri ekilişleri gibi kriterlere göre, gerek başvuru alınması ve gerekse başvuruların değerlendirilmesinde program illerini belirleyebilir.
• Yapım ve alım işleri 30/11/2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır.

Başvuru Dönemi

Başvurular 1-30 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır.


Kaynak: TARIM ORMAN BAKANLIĞI

Uygulama Rehberi

Destek : PROTİME