Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

COSME Yeni Teklif Çağrısı Yayınlandı

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı COSME Yeni Teklif Çağrısı
COSME Programı kapsamında “Genç Girişimciler için Erasmus” konulu teklif çağrısı yayımlanmıştır.

COSME Programı altında yer alan “Girişimcilik ve Girişimci Kültür” bileşeni kapsamında açılan teklif çağrısıyla, “Genç Girişimciler için Erasmus” Programını uygulayacak aracı kuruluşların seçilmesi amaçlanmaktadır. Aracı kuruluşlar, genç girişimcilerin Avrupa çapında hareketliliğini sağlamak için, girişimcileri bir araya getirecek ve programdan yararlanabilmeleri için yardımcı olacaktır.

Projenin eş-finansmanı için ayrılan toplam bütçe yaklaşık 4,8 milyon avro olup 10 konsorsiyumun desteklenmesi beklenmektedir. Proje başına 500.000 avro maksimum hibe sağlanacaktır.

Çağrı kapsamında yapılacak başvurular tüzel kişiler tarafından oluşturulan bir konsorsiyum formunda olmalıdır. Uygun bir konsorsiyum aşağıdaki yapıları içerebilir:

Ekonomik işler, işletme, iş destekleri ve ilgili konularda faaliyet gösteren kamu kurumları,
Sanayi ve Ticaret Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları ve benzeri yapılar,
İş destek ağları, start-up merkezleri, inkübatörler, teknoparklar,
İş dünyası birlikleri ve dernekleri,
İş destek hizmetleri sunan kamu-özel kesiminden kurum/kuruluşlar,
Üniversiteler ve meslek eğitimi sunan yüksek eğitim kurumları.

Konsorsiyumlar, 4 farklı COSME katılımcı ülkesinden en az 5 bağımsız yasal kuruluştan oluşan ve maksimum 10 ortaklı olabilecektir.

Proje başvurularının 7 Haziran 2017 tarihine kadar Avrupa Komisyonuna iletilmesi gerekmektedir.

COSME Programı ülkemizde KOSGEB tarafından koordine edilmektedir.
KaynakAyrıntılı bilgi için tıklayın

By |Nisan 14th, 2017|YENİ PROJELER|