Bizi arayın! +90 (0850) 346 16 13|info@abprotime.com

ÇUKUROVA-2016 Yılı Mikro İşletmelerde Kurumsallaşma ve Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

1) Kimler Yararlanabilir?
• Mikro büyüklükteki işletmeler(10 kişiden az istihdam ve yıllık 1 Milyon TL’den az satış hasılatı veya
mali bilançosu olan işletmeler)
• Başvuru sahibinin Adana, Mersin il sınırları içinde kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal
şubelerinin bu bölgede bulunması gerekmektedir.
2) Desteklenen Alanlar ve Destek Miktarları
• Mikro ölçekli işletmelerin kurumsallaşma, ürün geliştirme ve çeşitlendirme yoluyla rekabet gücünün
artırılması amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 Mikro işletmelerin kurumsallaşma düzeyi / ihracat / pazarlama / kalite standartlarının artırılması
 Mikro işletmelerin ürün, süreç ya da pazarlama yeniliği / ürün geliştirme / ürün çeşitlendirme
olanaklarının artırılması
• Gıda-içecek, kimya-plastik, tekstil-hazır giyim, makine-metal işleri, metalik olmayan mineral ürünler,
ayakkabıcılık, materyallerin geri kazanımı, mobilya imalatı, lojistik, turizm amaçlı asli konaklama
tesisleri ve bilişim sektörleri desteklenecektir.
• “Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması” ile “istihdamın artırılması” na katkı sağlayacak projelere
artı puan verilecektir.
• Destek miktarı 25.000-250.000 TL arasında olup; destek oranı %10-%50 arası hibe niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 7.000.000 TL’dir.
• Proje süresi en fazla 9 ay olmalıdır.
• Proje; Adana, Mersin il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir.
• 2.Derece Gelişmiş İlçelerde (Silifke, Ceyhan, Pozantı, Anamur, Erdemli ve Kozan) uygulanacak proje
başvurularına değerlendirme sürecinde +3 Puan, 3.Derece Gelişmiş İlçeler (Bozyazı, Karataş,
Çamlıyayla, Mut, İmamoğlu, Aydıncık, Yumurtalık) ve 4.Derece Gelişmiş İlçelerde (Gülnar, Karaisalı,
Tufanbeyli, Aladağ, Saimbeyli ve Feke) uygulanacak proje başvurularına değerlendirme sürecinde +6
Puan ilave edilecektir.
• Projeler kapsamında tam zamanlı ve kadın/genç/engelli olması koşulu ile yeni istihdam içeren
projelere +2 puan verilecektir.
• Bu program kapsamında salt enerji verimliliğini artırmaya dönük projeler desteklenmeyecektir.